Voda

Voda je život….chráňme si ju! Nauč sa o vode a čo robíme pre ňu najlepšie.

voda

Voda je najrozšírenejšou látkou na našej planéte. Voda – to sú oceány, moria, rieky, jazerá a vodné nádrže. To sú aj belasé masy horských ľadovcov i nedozerné snehové polia. Olovené mračná, rozmarné obláčiky, dážď, hmla – aj to je voda. Je aj v nás: z dvoch tretín sa skladáme z vody.

Voda nie je iba najrozšírenejšia, ale aj najdôležitejšia kvapalina v prírode. Stačí povedať, že v nej sa zrodil život. Bez nej nemôžu existovať živočíchy a rastliny. Život je iba tam, kde je voda. Bez čistej, sladkej vody nemôže existovať a rozvíjať sa ľudstvo, priemysel a poľnohospodárstvo. Každodenným používaním vody sme si na ňu zvykli a považujeme ju za taký všedný jav, že slovo voda používame na niečo nezaujímavé a dávno známe.

I keď voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a jej zásoby sú obrovské, sladkej vody nie je tak veľa. Aby sa úplne uspokojila narastajúca potreba vody v priemysle, poľnohospodárstve, ako aj na každodenné potreby človeka, nie je dnes potrebné iba hľadať nové vodné zdroje, ale aj hospodárnejšie využívať existujúce. Človek každoročne vypúšťa veľké množstvo znečistených odpadových vôd, či už priemyselných alebo komunálnych odpadových vôd, a tým negatívne ovplyvňuje kvalitu zdrojov povrchových i podzemných vôd. Vypúšťané odpadové vody by mali byť čistené a mali by obsahovať len zvyškové, prípustné znečistenie. Vypúšťaním odpadových vôd sa nemajú meniť prirodzené vlastnosti vody a nesmú vzniknúť škodlivé zdravotné pomery.

Voda je naším bohatstvom a prvoradou potrebou. Pretože to vieme, musíme drahocenným vodným zásobám venovať všemožnú starostlivosť:ochrana prírody má za cieľ vytvoriť najpriaznivejšie podmienky pre život a prácu človeka.
Život človeka i iných živočíchov čoraz viac závisí od života morí a oceánov, riek a jazier. Mŕtvy oceán, mŕtve moria, rieky a jazerá – to je mŕtva planéta. Rovnomerný a voľný kolobeh vody v životnom prostredí je nevyhnutný na prežitie globálneho ekosystému.