Portfólio

Domov našich posledných a najlepších projektov.

Zvolen

I.DMS parkovacie plochy a dažďová voda

Súčasťou projektu je návrh dažďovej kanalizácie z parkovacej plochy navrhovaného areálu a prečistenie zaolejovaných vôd na lapači olejov.

PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2

Mýto pod Ďumbierom

Rekonštrukcia vodovodu

Súčasťou projektu je návrh nového rozvodného potrubia v obci nakoľko existujúce potrubia boli nevyhovujúce. V projekte boli navrhnuté dva nové monolitické vodojemy a rozvodné potrubie v celkovej dĺžke cca 10 km.

PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2, PDF3

Vidiná

Kanalizácia

Súčasťou projektu je návrh splaškovej kanalizácie v obci s napojením na verejnú kanalizáciu mesta Lučenec. Z dôvodu zlej konfigurácie terénu bola navrhnutá gravitačná kanalizácia v kombinácii s tlakovou kanalizáciou.

PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2, PDF3

Lučenec, Vajanského Ulica

Rekonštrukcia vodovodu

Súčasťou projektu je návrh rekonštrukcie existujúce rozvodného potrubia LT DN 300 na ulici Vajanského v meste Lučenec. Rekonštrukcia vodovodu bola navrhnutá z časti v otvorenej ryhe a z časti bezvýkopovou technológiou.

PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2, PDF3

Tekovské Lužany

Čistiareň odpadových vôd

Súčasťou projektu je návrh novej ČOV pre 2400 EO ,ktorá sa vybuduje ako II. etapa existujúcej ČOV.
PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2

 

Belá nad Cirochou

Čistiareň odpadových vôd

Súčasťou projektu je návrh novej ČOV pre 2400 EO ,ktorá sa vybuduje ako II. etapa existujúcej ČOV.
PDF verzia na stiahnutie: PDF1, PDF2, PDF3
Páči sa vám niektorý z našich projektov? 
Môžeme pre vás vypracovať niečo podobné. Kontaktujte nás…